Výstavná miestnosť

Ing. Marián Jankech

Dohnányho 2, 917 02 Trnava

deta@deta.sk

+421 905 350 316


Ekonomická kancelária

Ing. Ivana Jankechová

Kozácka 76, 917 02 Trnava

ijankechova@deta.sk

+421 905 287 154