Mzdy a personalistika

Spracujeme Vám komplexne personalistiku a mzdovú agendu, od prvotného dotazníka zamestnancov cez vznik pracovného pomeru až po jeho ukončenie:

  • spracovanie miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov (hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti)
  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
  • spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia
  • spracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
  • vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • spracovanie evidenčného listu dôchodkového poistenia na Sociálnu poisťovňu v prípade ukončenia pracovného pomeru
  • poradenstvo v oblasti personalistiky a mzdovej agendy