Kontakt

Ekonomická kancelária

Kozácka 76, 917 02 Trnava

Ing. Jankechová Ivana

Individuálny prístup podľa potreby klienta.

ijankechova@deta.sk