Archivácia a expedícia

Vašu agendu po spracovaní pripravíme na uskladnenie tak aby ste sa nemuseli zaoberať touto činnosťou, doklady odovzdávame prehľadne uložené v šanónoch a následne v archivačných krabiciach so zrozumiteľným popisom ich obsahu
  • usporiadanie dokladov
  • založenie a popis dokladov
  • označenie a archivácia dokladov
  • expedícia dokladov ku klientovi